Otomasyon Sistemleri

Bilgisayar kontrollü kumanda sistemi;  tesisin kapasitesine göre , agrega, çimento,su ve katkı maddelerinin ağırlıklarını ölçerek, dozajlayıp karıştırarak 60 -300 m3 hazır beton (yaş beton) olarak transmiksere doldurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Kumanda panosundan ayrı olarak, sistemle ilgili tüm enerji giriş ve çıkışları ile enerji elemanları güç panosu içinde toplanmıştır. Tüm elektrik malzemeleri,Siemens veya Telemechanique' tir.

Program Genel Özellikleri;

 1. Microsoft DirectX, Microsoft.NET altyapısı ve 3D modelleme yöntemi ile hazırlanan tamamen firma mühendisleri tarafından geliştirilen bir program. Program tamamen Türkçe olması sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Programda Türkçe dışında standart olarak İngilizce ve Rusça'da dil seçeneklerinde bulunmaktadır.

 2. Üretim Ekranı; Microsoft DirectX yapısı sayesinde daha iyi ve anlaşılır bir animasyon ekranı. Üretimin her anında animasyon ekranından tüm tesisin çalışmasının takip edilmesi sağlanmaktadır. Üretim esnasında istenen değerler, tartılan ve arada oluşabilecek farklar gösterilecektir. Tartılan değerlerin akış miktarları, ayarlanan parametrelere göre kontrol edilerek tartım ve boşaltım sırasında akış olmadığı animasyon ekranında ve sesli olarak uyarılacak. Üretim esnasında reçeteyi değiştirmeden su ilave edilebilir veya kısılabilir. Bu işlem üretim esnasında birden çok defa yapılabilir. Üretim esnasında siparişin değişmesi durumunda mümkün olduğu kadar (tartımları tamamlanmış malzemeden daha az üretim yapılamaz) üretim miktarı azaltılabilir veya artırabilir.

 3. Kayıt Giriş; Reçete girişi sonsuz kayıt olarak reçete girişi yapılabilir. Müşteri şantiye; sonsuz sayıda müşteri tanımlanabilir ve bu müşterilere sonsuz sayıda şantiye tanımlanabilir. Kamyon ve şoför; sonsuz sayıda kamyon ve şoför tanımlanabilir. Silo ve malzeme tanımlamaları operatör tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Stok kayıtları bilgisayardan takip edilebilir.

 4. Ayarlar; Otomasyon sistemi parametrik olarak çalıştığı için, tesisin en verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için parametreler herkesin anlayıp ayarlayabilieceği gibi dizayn edilmiştir. Eğer kullanıcının parametrelere müdahale etmesi istenmez ise erişmesi veya müdahale etmesi engellenebilir.

 5. İzleme; İstenildiğinde geçmiş üretim kayıtlarının detaylarına bakılabilir. Gerektiğinde yazdırılabilir. Müşteri, Şantiye, Kamyon, Sürücü bilgileri değiştirilebilir.

 6. Raporlama; sonsuz sayıda üretim kaydını hafızada tutarak istenildiği zaman değişik birleşim (müşteri, reçete, kamyon, vb. birçok) seçenekleriyle rapor alınabilir. Stok raporları da aynı şekilde raporlanabilir. Raporlamalar istenilen tarih araklıklarında; günlük, aylık, yıllık veya belirtilen tarih aralığında gruplu/grupsuz olarak raporlanabilir. Kamyon, sürücü gibi unsurların grafiksel olarak performans raporları alınabilir. Raporlar yazıcıdan kâğıda yazdırılabildiği gibi, Excel ve Pdf formatında çıktı alınabilir.

 7. İrsaliye; Üretim sonunda irsaliye basılabilecektir eğer üretim sonunda irsaliye basılmak istenmez ise istenildiği zaman geçmiş üretimlerden irsaliye basılabilir. Ayrıca geçmiş üretimlerden irsaliye basılmak istendiği takdirde 2 veya daha fazla üretim birleştirilerek tek irsaliye veya bir üretim kaydı 2 veya daha fazla kayda bölünerek ayrı ayrı irsaliye basılabilir. Üretim bittikten sonra müşterinin değişmesi durumunda müşteri değiştirilerek tekrar irsaliye yazdırılabilir.

 8. Kullanıcı Yetkileri; İstenildiği takdirde operatör yetkileri kısıtlatanabilir veya genişletilebilir.

 9. Siparişten Üretim; Günlük sipariş kayıtları tanımlanarak sipariş listesi üzerinden programlı olarak üretim yapılabilir. Üretim yapıldıkça sipariş ekranından her sipariş için ayrı ayrı ne kadar üretildiği, kalan üretim miktarı takip edilebilir.

 10. Planlı Üretim; Yapılmak istenen beton, üretim esnasında veya önceden plan olarak tanımlanır ve üretim bitiminde bir sonraki üretim onay gerektirmeksizin otomatik olarak başlayacaktır. Plana tek tek üretim kaydı eklene bildiği gibi, daha önceden tanımlanan siparişler üzerinden de plana eklenerek sipariş durumu ve kalan sipariş miktarı takıp edilebilir.

 11. İnternet; İsteğe göre program internet üzerinden kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. İnternet üzerinden tanımlanan kullanıcı hakları dâhilinde yukarıda belirtildiği gibi kayıt giriş (reçete, müşteri, şantiye, kamyon vb.), önceki üretimlerden izleme, raporlama ve sipariş girişi yapılabilir, değiştirilebilir veya silinebilir. Raporlar yazıcıdan yazılabilir veya Pdf, Excel, html formatlarında kaydedilebilir. Oluşabilecek programsal arızalar internet üzerinden düzeltilebilecektir. İnternet üzerinden kullanım için kullanıcı tarafından sabit (static) IP alınmalıdır.

 12. Uzaktan Destek; Kabinde internet olduğu takdirde bilgisayarla ilgili problemlere uzaktan destek hizmeti verilebilecek, sorunlar hızlı şekilde giderilecektir.

 13. Muhasebe Programı Entegrasyonu;Tesiste kullanılan muhasebe programına (Netis, Logo, Mikro, Sap) yapılacak entegrasyon sonucunda yapılan üretimler muhasebe programı veritabanına otomatik olarak kaydedilir. Muhasebe programı entegrasyonu için gerekli bilgi (server adı, kullanıcı adı, şifre vs.) kullanıcı tarafından temin edilecektir.

 14. Fax ve GSM-SMS; Fax özelliği ve Gsm özellikleri opsiyoneldir, isteğe bağlı olarak ilave edilir