Besleme Bantları

Beton santralinde agrega bunkerinden karıştırıcıya veya karıştırıcı öncesine konulan biriktirme (önyükleme) bunkerine malzeme taşınması besleme bandı ile yapılır. Tesiste yer darlığı olduğu durumlarda besleme bandı yerine kovalı veya elevatör ile taşıma kullanıldığı da olur.

Konveyör - Transfer Bantlar

Beton santralinde agrega bunkerinden karıştırıcıya veya karıştırıcı öncesine konulan biriktirme (önyükleme) bunkerine malzeme taşınması besleme bandı ile yapılır. Tesiste yer darlığı olduğu durumlarda besleme bandı yerine kovalı veya elevatör ile taşıma kullanıldığı da olur. Konveyörün şasesi çelik profillerden imal edilmekte ve desteklenmektedir. Rulolar üzerinde bulunan taşıyıcı lastik bant üzeri lastikle kaplanmış bir tahrik tamburu ile hareket ettirilir. Bant eğimi fazla olduğu takdirde, lastik bandın üzerinde malzemenin geriye doğru kaymasını veya yuvarlanmasını önleyen lades veya çavuş desenli bant tercih edilmektedir.

Önbesleme - Gezer Bant Sistemi

Bunkerlerin toprak dolgu rampa üzerinden damperli kamyon veya loder ile doldurulma imkanı olmadığı durumlarda  ön besleme sistemi(gezer bant sistemi) kullanılır. Bu amaçla ilk olarak malzeme(agrega) yaklaşık 14-15 m³ büyüklüğündeki kamyon boşaltma bunkerine doldurulur. Daha sonra arka besleme bandı ile malzeme, gezer banda aktarılmaktadır. Gezer banttan tam otomatik olarak her bölmeye uygun malzeme boşaltılmaktadır. Bunker üzerinde bulunan minimum-maksimum seviye göstergeleri malzemenin bulunduğu bölmenin dolu-boş sinyalini vermektedir.